تسلیم شدن شخص مظنون مسلح مقابل درب ورودی مقر سازمان ملل

شخص مظنون مسلح در مقابل درب ورودی مقر سازمان ملل به پولیس تسلیم شد

1742529
تسلیم شدن شخص مظنون مسلح مقابل درب ورودی مقر سازمان ملل

 شخص مظنون مسلح در مقابل درب ورودی مقر سازمان ملل پس از مذاکره چند ساعته خود را به پولیس تسلیم کرد.

نیروهای امنیتی شهر نیویورک اعلام کرد که شخص مظنون بازداشت و خطری که وجود داشت، برطرف شده‌است.

خیابان اول نیویورک که به دلیل وجود یک مظنون مسلح مقابل درب ورودی مقر سازمان ملل در خیابان 42، مسدود شده بود، مجددا برای تردد باز شد.اخبار مربوطه