آژانس ادویه سازی اروپا: واکسن‌های کرونا علیه سویه امیکرون هم موثر هستند

رئیس آژانس ادویه سازی اروپا گفت که واکسن‌های کنونی کرونا علیه سویه امیکرون هم موثر هستند

1741354
آژانس ادویه سازی اروپا: واکسن‌های کرونا علیه سویه امیکرون هم موثر هستند

رئیس آژانس ادویه سازی اروپا گفت که واکسن‌های کنونی کرونا علیه سویه امیکرون هم موثر هستند.

امر کوکی، رئیس آژانس ادویه سازی اروپا طی سخنرانی در پارلمان اتحادیه اروپا درباره وضعیت واکسیناسیون و تاثیر آن بر سویه‌های جدید کرونا، گفت: واکسن‌های کنونی کرونا علیه سویه امیکرون هم موثر هستند.

کوکی با بیان اینکه ارتباط معکوسی میان سطح واکسیناسیون و سطح مرگ و میرناشی از کرونا در کشورهای اروپایی وجود دارد، اظهار کرد: مثلا 93 فیصد مردم ایرلند واکسینه شده‌اند و به همین دلیل نیز سطح مرگ و میرناشی از کرونا نیز تنها 15 نفر در یک میلیون جمعیت است. اما در کشورهای اروپایی که سطح واکسیناسیون زیر 50 فیصد است سطح مرگ و میر به ازای یک میلیون تن نیز به 250 تن می‌رسد.

او با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا در مقابله با کرونا نسبت به زمستان سال گذشته در وضعیت بهتری قرار دارد، تصریح کرد: اکنون دارای امکانات بیشتر و مدیریت بهتری هستیم.

رئیس آژانس ادویه سازی اروپا همچنین از صدور جواز برای واکسن «Nuvaxovid» طی هفته‌های آینده خبر داد.اخبار مربوطه