نشست عاجل وزرای صحت عامه های کشورهای گروه 7 با موضوع سویه اومیکرون

وزرای صحت عامه ای  کشورهای گروه 7: جامعه بین‌المللی با تهدید سویه اومیکرون ویروس کرونا روبرو هست

1740827
نشست عاجل وزرای صحت عامه های کشورهای گروه 7 با موضوع سویه اومیکرون

وزرای صحت عامه ای  کشورهای گروه 7: جامعه بین‌المللی با تهدید سویه اومیکرون ویروس کرونا روبرو هست

وزرای صحت عامه ای  کشورهای گروه 7 طی نشست فوری که با فراخوان انگلستان ترتیب یافت، اعلام کردند، جامعه بین‌المللی با تهدید سویه اومیکرون ویروس کرونا روبرو هست.

در بیانیه پایانی این نشست که با شرکت وزرای صحت عامه ای  انگلستان، آمریکا، کانادا، ایتالیا، آلمان، فرانسه و جاپان ترتیب یافت، گفته شد، جامعه بین‌المللی با تهدید سویه جدید کووید-19 که بسیارساری بوده و مستلزم اقدام فوری می‌باشد، روبرو میباشد.

در بیانیه با اشاره براینکه، برای همین وزرای صحت عامه ای  برای بررسی تحولات ذیربط با نگرانیهای ناشی از سویه اومیکرون نشست فوری ترتیب داده‌اند، از فعالیت‌های آفریقای جنوبی در زمینه شناسایی سویه و دادن هشدار به به دیگر کشورها با تقدیر یاد شد.

در بیانیه با تاکید براینکه، سازمان صحت عامه ای  جهانی قویا از تشکیل یک شبکه بین‌المللی تشخیص پاتوژن حمایت می‌کند، گفته شد، وزیران همچنین اهمیت استراتژیک تامین دسترسی به واکسن‌ها را قبول کرده، کمک اجرایی تامین نموده، تعهد خویشرا گسترش داده و یکجا با مقابله با اطلاعات نادرست در مورد واکسن، از روند تحقیق و توسعه حمایت کردند. وزیران به قاطعیت خود در باره همکاری نزدیک با سازمان صحی جهانی و شرکای بین‌المللی در زمینه تبادل اطلاعات و کنترل سویه اومیکرون تاکید کردند. وزرای صحت عامه های  اینکشور ها در ماه دسامبر مجددا گردهم خواهند آمد.

ورینت اومیکرون در 25 نوامبر در آفریقای جنوبی شناسایی شده بود.اخبار مربوطه