پیرترین انسان جهان در سن 124 سالگی چشم از جهان پوشید

فرانسیسکا سوسانو پیرترین خانم جهان، در سن 124 سالگی در فیلیپین درگذشت

1738635
پیرترین انسان جهان در سن 124 سالگی چشم از جهان پوشید

فرانسیسکا سوسانو پیرترین خانم جهان، در سن 124 سالگی در فیلیپین درگذشت

فرانسیسکا سوسانوپیرترین زن جهان که درفیلیپین زنده گی میکرد، درسن 124 سالگی چشم ازجهان پوشید.

به گزارش اخبار دیلی میل، سوسانو که او در بین  نزدیکانش با نام لولا معروف بود در خانه اش واقع در در شهر کابانکالان کشور فیلیپین چشم ازجهان پوشید.

قرار معلوم به گمان غالب که سوسانو آخرین انسان شاهد قرن نوزدهم بوده باشد.

درروند بررسی توسط کتاب ریکاردهای گینس اطلاعاتی درموردعلت مرگ سوزانوبه اشتراک گذاشته نشد.اخبار مربوطه