تماس تیلفونی رئیس اردوی آمریکا با همتایان روس و اوکراینی اش

مارک میلی با روسای ستاد مشترک اردوی روسیه و اوکراین تیلفونی گفت‌وگو کرد

1737993
تماس تیلفونی رئیس اردوی آمریکا با همتایان روس و اوکراینی اش

مارک میلی با روسای ستاد مشترک اردوی روسیه و اوکراین تیلفونی گفت‌وگو کرد.

قوماندانی مرکزی اردوی آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مارک میلی درتاریخ  22 نوامبر با والری زالوژنی، قوماندان عمومی نیروهای مسلح اوکراین از طریق تیلفون گفت‌وگو کرده.

براساس این گزارش، طرفین در تماس مذکور درباره «فضای امنیتی در حال تغییر در اروپای شرقی» بحث و تبادل نظر کردند.

از جانب قوماندانی عمومی اردوی آمریکا اشاره‌ای به موضوع تشدید حضور روسیه در مناطق نزدیک به مرز اوکراین نشده است.

این مرکز در دومین اطلاعیه خود نیز اعلام کرد که مارک میلی با والری گراسیموف، رئیس قوماندان عمومی اردوی روسیه نیز از طریق  تیلفون گفت‌وگو کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «سران نظامی پیرامون چندین موضوع نگران کننده در رابطه با امنیت تبادل نظر کردند. این تماسهای تیلفونی در راستای ارتباط بین طرفین برای اطمینان از کاهش خطر وجلو گیری درگیری عملیاتی صورت گرفته است. مانندسابق، طرفین بر سر محرمانه ماندن برخی جزئیات خاص از مکالمات خود توافق حاصل کردند».اخبار مربوطه