گزارش یونیسف در رابطه به ربوده شدن دانشجویان در نیجریا

بنابر گزارش سازمان بین المللی یونسیف، در نيجريا در سال جاری ۱۴۴۰ دانشجو ربوده شده اند

1738000
گزارش یونیسف در رابطه به ربوده شدن دانشجویان در نیجریا

بنابر گزارش سازمان بین المللی یونسیف، در نيجريا در سال جاری ۱۴۴۰ دانشجو ربوده شده اند.

صندوق بین المللی اطفال سازمان ملل متحد یونیسیف طی گزارشی منتشر کرد که حملات به مکاتب در نیجریا همچنان رو به افزایش است.

در این گزارش آمده است که از ماه جنوری تاکنون به تعداد ۲۵ باب مکتب مختلف در این کشور مورد حمله قرار گرفته و از انجا ها به تعداد ۱۴۴۰ دانش آموز ربوده شده اند.

در این گزارش آمده است که درکشورهای غرب آفریقا در طول سال اغلبا اطفال مورد حملات قرار می گیرند. بنابراین اداره یونیسیف خواستار اقدام فوری دولت برای جلوگیری از چنین حوادث شده است.

دانش آموزان چند مکتب در ماه های اخیر در ایالت های بنو، کادونا، فلات، کاتسینا و زامفارای  نيجريا ربوده شده اند.

وچندین مکتب و دانشگاه به دلیل حملات متداوم مجبور به تعلیق آموزش و پرورش شده اندند.اخبار مربوطه