آستین: مبارزه برعلیه هراس‌افگنی در افغانستان ادامه خواهد داشت

لوید آستین: «هرچند امریکا از افغانستان بیرون شده است، اما مبارزه با هراس‌افگنی، چه برعلیه القاعده  ویا داعش، نیاز به همکاری دارد.»

1736662
آستین: مبارزه برعلیه هراس‌افگنی در افغانستان ادامه خواهد داشت

لوید آستین، وزیر دفاع امریکا در نشست امنیتی در بحرین اعلام داشت: «هرچند امریکا از افغانستان بیرون شده است، اما مبارزه با هراس‌افگنی، چه برعلیه القاعده  ویا داعش، نیاز به همکاری دارد.»

با گذشت سه ماه پس از حضور بیست ساله که آخرین سرباز امریکایی درتاریخ هشت سنبله‌ی امسال افغانستان را ترک کرد، وزیر دفاع این کشور می‌گوید که: «امریکا مبارزه‌اش را در مقابل هراس‌افگنی در افغانستان ادامه می‌دهد.»

لوید آستین گفت: «ما باید در مبارزه با هراس‌افگنی به شمول مبارزه با القاعده در افغانستان با هم یک‌جا کار کنیم. زیرا ما نگران اوضاع زنان و دختران در افغانستان هستیم و روابط ما با حکومت آینده این کشور تاهنوز مشخص نبوده  و بسیار دشوار است که پیش بینی کنیم که روابط ما با آن کشور چگونه خواهد بود. اما ما متعهد به خروج شهروندان امریکایی که می‌خواهند آن کشور را ترک کنند، استیم.»

این درحالی است که مقامات دولت موقت طالبان که خروج واشنگتن را شکست آن کشور می‌داند، تاکید میینمایند که نیازی به همکاری هیچ کشوری جهت مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان وجود ندارد.
 
سخنگوی وزارت دفاع دولت موقت طالبان در این باره گفت: «برای فعلا در افغانستان هیچ بیگانه ای حضور ندارد و ما اجازه‌ی حضور هیچ کشور خارجی را به هیچ بهانه‌ ای  نخواهیم داد».اخبار مربوطه