تصویب پیش‌نویس لایحه قانونی استفاده محافظان سرحدی از سلاح، در پارلمان اوکراین

پارلمان اوکراین پیش‌نویس لایحه قانونی که به محافظان سرحدی اجازه استفاده از سلاح و تجهیزات نظامی میدهد، را تصویب کرد

1735800
تصویب پیش‌نویس لایحه قانونی استفاده محافظان سرحدی از سلاح، در پارلمان اوکراین

پارلمان اوکراین پیش‌نویس لایحه قانونی که به محافظان سرحدی اجازه استفاده از سلاح و تجهیزات نظامی میدهد، را تصویب کرد.

پیش‌نویس لایحه قانونی که به محافظان سرحدی اوکراین اجازه استفاده از سلاح و تجهیزات نظامی میدهد، در پارلمان اوکراین به  تصویب رسانیده شد.

این لایحه با رای موافق 271 نماینده از پارلمان اوکراین که 450 نماینده دارد، به تصویب رسید.

بر اساس این قانون، گارد سرحدی اوکراین که ازسرحدات و حقوق حاکمیتی اینکشور محافظت می‌کند، اجازه ای استفاده از سلاح، تجهیزات نظامی و اقدامات قهری راخواهند داشت.اخبار مربوطه