دیدار مصطفی شنتوپ با اعضای هیئت مجلس عالی اوزبیکستان

شنتوپ از عضویت اوزبیکستان در سازمان کشورهای تورک ابراز خرسندی کرد

1736085
دیدار مصطفی شنتوپ با اعضای هیئت مجلس عالی اوزبیکستان

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه گفت: روند تغییر و تحول و اصلاحات در اوزبیکستان را از نزدیک تعقیب مینماییم.

شنتوپ دیروز با رئیس گروه دوستی پارلمان‌های تورکیه ـ اوزبیکستان و معاون اول مجلس عالی این‌کشور و هیئت همراه ایشان در مجلس ملی کبیر تورکیه دیدار و مذاکره کرد.

شنتوپ در این ملاقات ضمن اشاره به اینکه دیدارهای متقابل از نظر توسعه روابط فی‌مابین حائز اهمیت است گفت: شراکت استراتژیکی متکی بر حقوق برادری دو کشور نیز باید با توسعه روابط بین پارلمان‌ها نیز مورد حمایت قرار گیرد.

رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه ضمن اشاره به اینکه اوزبیکستان و برادران اوزبیک در قلب ملت تورکیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند گفت: نمایندگان پارلمانی نیز با دیدارهای فشرده‌تر باید برای فراهم ساختن شرایط مناسب به توسعه هر چه بیشتر روابط پارلمانی دو کشور یاری کنند.

رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه تاکید کرد: اوزبیکستان یکی از کشورهای معروف و پیشتاز منطقه جغرافیایی تورکستان علاوه بر صاحب بودن به زیباترین آثار تمدن تورک ـ اسلام در موقعیت یک کشور در حال توسعه و قدرتیابی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.

رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه افزود: عضویت اوزبیکستان در سازمان کشورهای تورک موجب خرسندی فراوان ما گردیده است.

رئیس گروه دوستی پارلمان‌های تورکیه ـ اوزبیکستان و معاون اول مجلس عالی این‌کشور نیز اعلام کرد: چه در سازمان بین‌المللی فرهنگ تورک  " تورکسوی "  و چه در سازمان دولتهای تورک بطور مشترک حرکت خواهیم کرد. اخبار مربوطه