انتخاب مجدد تورکیه به صفت عضو هیئت اجرایی یونسکو

تورکیه مجدداً به صفت یکی از اعضای هیئت اجرایی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) برای دوره 2021-2025 انتخاب شد

1735596
انتخاب مجدد تورکیه به صفت عضو هیئت اجرایی یونسکو

تورکیه مجدداً به صفت یکی از اعضای هیئت اجرایی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) برای دوره 2021-2025 انتخاب شد.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است که تورکیه که در دوره 2017-2021 عضو هیئت اجرایی یونسکو ، در انتخاباتی که روز گذشته که درچارچوب چهل و یکمین کنفرانس عمومی یونسکو برگزار شد، بار دیگر برای دوره 2021-2025 انتخاب شد.

در این بیانیه آمده است که تورکیه اهداف و آرمان های یونسکو را پذیرفته و فعالانه از این سازمان در همه سطوح حمایت می کند.

در این بیانیه چنین بیانیه گنجانده شد: «تورکیه به صفت یکی از اعضای هیئت اجرایی به کمک به تقویت فعالیت ها و ارزش های یونسکو ادامه خواهد داد».

در این بیانیه خاطرنشان شد که انتخاب تورکیه به صفت عضو هیئت اجرایی یونسکو برای یک دوره دیگر نتیجه عملکرد فعال و موفق این کشور در دوره قبل و همچنین کمک به آموزش، علم و ارزش‌های فرهنگی در مقیاس جهانی است.

با این انتخابات که در آن 158 کشور عضو به وی رای دادند، تورکیه مجددا در بین 58 کشور از 195 کشور عضو در مکانیسم تصمیم‌گیری جای گرفت.

هیئت اجرایی متشکل از 58 کشور عضو است. این کمیته که برای مدت 4 سال انتخاب می شود، دو بار در سال تشکیل جلسه می دهد.اخبار مربوطه