تمدید ماموریت نیروهای دفاعی  دولت جاپان در سواحل سومالیا

نیروهای دفاعی دولت جاپان تصمیم گرفته‌اند که ماموریت ضد دزدان دریایی خود را در سواحل سومالیا تمدید کنند

1734584
تمدید ماموریت نیروهای دفاعی  دولت جاپان در سواحل سومالیا

نیروهای دفاعی دولت جاپان تصمیم گرفته‌اند که ماموریت ضد دزدان دریایی خود را در سواحل سومالیا تمدید کنند.

بر اساس اخبار رسانه دولتی جاپان NHK، شورای وزیران با تمدید ماموریت نیروهای دفاعی جاپان (‌SDF) که در خلیج عدن در شمال سومالیا ماموریت ضد دزدان دریایی را انجام می دهد، به مدت یک سال موافقت کرد.

در تصمیم اتخاذ شده همچنین خاطرنشان شد که تعداد پرسونل نیروهای دفاعی مشغول در منطقه افزایش خواهد یافت.

در این جواز تمدید گزارش شده است که مشکلات اصلی منتهی به دزدان دریایی از جمله فقر حل نشده و برخی از کشتی‌های تجاری درخواست "اسکورتی نیروهای دفاع از خود" کرده‌اند.

در ادامه این جواز آمده است که چنین به تصویب رسید تا ماموریت پرسونل نیروهای دفاعی در نیروهای حافظ صلح چند ملیتی در شبه جزیره سینا به مدت یک سال تمدید شود.اخبار مربوطه