نقش تورکیه در اجلاس عالی تغییرات اقلیمی سازمان ملل

فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه از برگزاری نشست " استراتژی  رشد سبز تورکیه: پرشمول، تجدید‌پذیر و ماموریت انسانی " خبر داد

1729886
نقش تورکیه در اجلاس عالی تغییرات اقلیمی سازمان ملل

فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه از برگزاری نشست " استراتژی  رشد سبز تورکیه: پرشمول، تجدید‌پذیر و ماموریت انسانی " خبر داد.

آلتون طی پیام ویدیویی فعالیت‌های مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه در چهارچوب اجلاس عالی تغییرات اقلیمی سازمان ملل را توضیح داد.

وی گفت، در چهارچوب اجلاس عالی تغییرات اقلیمی سازمان ملل، نشست " استراتژی  رشد سبز تورکیه: پرشمول، تجدید‌پذیر و ماموریت انسانی " را برگزار کردیم. در این نشست یک‌بار دیگر به انقلاب رشد سبز تورکیه تاکید گردید.اخبار مربوطه