اردوغان: روند پیری جمعیت کشورهای غربی آغاز شده است

اردوغان به همایش کارآفرینان تورکیه که از سوی وقف جوانان تورکیه و وقف کارآفرینان پیشگام در قونیه ترتیب یافت، پیام ویدیویی ارسال کرد

1728850
اردوغان: روند پیری جمعیت کشورهای غربی آغاز شده است

اردوغان به همایش کارآفرینان تورکیه که از سوی وقف جوانان تورکیه و وقف کارآفرینان پیشگام در قونیه ترتیب یافت، پیام ویدیویی ارسال کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با اشاره براینکه روند پیری جمعیت کشورهای غربی آغاز شده است، اظهار داشت، تورکیه با نیروی برگرفته از جوانان با امید به آینده می‌نگرد.

اردوغان به همایش کارآفرینان تورکیه که از سوی وقف جوانان تورکیه و وقف کارآفرینان پیشگام در قونیه ترتیب یافت، پیام ویدیویی ارسال کرد.

اردوغان با اشاره براینکه، امیدوارم این همایش برای کارآفرینان واقتصاد تورکیه مایه ای خیروبرکت گردد، تصریح کرد، به آندسته از صاحبان کار که شایسته دریافت جایزه شناخته شده‌اند، تبریک می‌گویم. از تمامی شرکت‌کنندگان که با نکته‌نظرات، ارزیابی‌ها، اندوخته‌ها و تولیدات خود از این همایش حمایت کرده‌اند، سپاسگزاری می‌کنم.

اردوغان با تاکید براینکه، کارآفرینی ویژگی مهمی در جوهر ملت محسوب می‌شود، اظهار داشت، می‌دانیم که در صورت تامین زیربنای لازم، آموزش و امکانات، هر فرد ملت در زمینه کارآفرینی و نوآوری با صمیم قلب عمل خواهد کرد.

رئیس جمهور ضمن ابراز اینکه، در چهارچوب انقلاب رشد سبز، در شکل‌گیری ابداعات جدید وظایف مهمی به بخش‌های حصوصی و دولتی محول شده است، گفت، در این چهارچوب علی‌الخصوص از جوانان‌مان انتظارات بزرگی داریم. در دوره‌ای که روند پیری جمعیت کشورهای غربی آغاز شده و مسئله مسایل آموزش و زیربنا در شرق حل نشده است، تورکیه با نیروی برگرفته از جوانان با امید به آینده می‌نگرد. تجارب دست‌یابی ملت به اهداف خود تقویت داده میشود. این همایش که در قونیه پایتخت سلجوقیان به‌عنوان اولین دولت در آناتولی ترتیب یافته است، به تاسیس تورکیه بزرگ و مقتدر الهام خواهد بخشید.اخبار مربوطه