مارکل تا زمان تشکیل دولت جدید در سمت خود باقی می‌ماند

بنا برخواست فرانک والتراشتاین مایر، رئیس جمهورآلمان آنگیلامارکل، صدراعظم آلمان زمان تشکیل دولت جدید درسمت خود باقی خواهدماند

1725808
مارکل تا زمان تشکیل دولت جدید در سمت خود باقی می‌ماند

بنا برخواست فرانک والتراشتاین مایر، رئیس جمهورآلمان آنگیلامارکل، صدراعظم آلمان زمان تشکیل دولت جدید درسمت خود باقی خواهدماند

فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهور آلمان از آنگیلا مارکل، صدراعظم آلمان خواست تا زمان تشکیل دولت جدید در سمت خود باقی بماند.

پس از اولین جلسه پارلمان بعد از انتخابات 26 سپتامبر، به مارکل و سایر اعضای دولت گواهینامه‌هایی مبنی بر پایان رسمی دوره نمایندگی آنها داده شد.

اشتاین مایر در سخنرانی خود در اینجا از مارکل به خاطر اقتدار 16 ساله‌اش قدردانی کرد.

رئیس جمهور آلمان گفت: صدراعظم محترم، ما باید از شما به خاطر شانزده سالی که کشورمانرادر دورانی نه چندان فقیراز نظر بحران و آشفتگی رهبری کردید تشکرکنیم. دوران تصدی شما همراه با بحران یورو، بحران بزرگ پناهندگان، بحران مهاجرت ودرنهایت بحران کووید-19 بود. سال‌هایی که کشور ما در اروپا و سراسر جهان احترام و عشق به دست آورد. 

اشتاین مایر مارکل را به خاطر تصمیم شجاعانه‌اش در بحران پناهجویان در سال 2015 نیز تحسین کرد.

او گفت: "اما مهمتر از همه، شما اعتماد شهروندان ما را به دست آورده‌اید. من شخصاً از شجاعت شما برای به عهده گرفتن مسئولیت نه تنها در قبال کشور خود، بلکه برای اروپا در دوره‌ای که پناهجویان از سوریه به ما پناه آوردند، تشکر می‌کنم."

پس از انتخابات در آلمان، دوره تصدی نخست وزیری و سایر وزرای فدرال پس از نشست بوندستاگ رسما به پایان می‌رسد.

با این حال، رئیس جمهور توصیه می‌کند که بر اساس اصل مربوطه قانون اساسی، دولت قدیم تا زمان تشکیل دولت جدید در کشور، در سمت خود باقی بماند.اخبار مربوطه