اردوغان و علی اف میدان هوایی بین المللی فضولی را افتتاح کردند

اردوغان و علی‌اف ضمن شرکت در مراسم گشایش میدان هوایی، از ساختمان فرودگاه دیدن کرده و از مسئولین اطلاعاتی کسب کردند

1725266
اردوغان و علی اف میدان هوایی بین المللی فضولی را افتتاح کردند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بمنظور انجام دیدار کاری یک روزه وارد آذربایجان شد.

طیاره حامل اردوغان در میدان هوایی بین‌المللی فضولی اولین فرودگاهی که آذربایجان پس از  پایان‌بخشی به اشغال منطقه احداث کرد، نشست کرد.

رئیس جمهور اردوغان در میدان هوایی فضولی از سوی الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان مورد استقبال قرار گرفته و صاحب عنوان اولین رئیس جمهوری شد که هواپیمایش در فرودگاه فضولی نشست نمود. 

اردوغان و علی‌اف ضمن شرکت در مراسم گشایش میدان هوایی، از ساختمان فرودگاه دیدن کرده و از مسئولین اطلاعاتی کسب کردند.اخبار مربوطه