ده ها تن از مهاجرین غیرقانونی در ترکیه از خطر غرق شدن نجات داده شدند

این مهاجرین از سوی یونان به آب های دریای اژه رانده شده بودند

1725233
ده ها تن از مهاجرین غیرقانونی در ترکیه از خطر غرق شدن نجات داده شدند

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 79 پناهجو را که توسط نیروهای امنیتی یونان به آب‌های دریای اژه رانده شده بودند، در ولسوالی ‌های دیدیم و قوش ‌آداسی ولایت‌ ازمیر نجات دادند.

بر اساس اعلام فرماندهی گارد ساحلی ترکیه، این افراد در حالی‌ که بر روی قایق‌های بادی رها شده‌ بودند، شناسایی و نجات داده شدند.

این افراد به اداره کل مهاجرت ولایت ازمیر انتقال داده شدند.اخبار مربوطه