حفاظت از منابع آبی دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورت است

اردوغان گفت: فشار بر روی منابع آبی به صفت با ارزش ترین منابع قرن پیشرو بشکل روزافزون ادامه دارد

1723262
حفاظت از منابع آبی دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورت است

اردوغان گفت: فشار بر روی منابع آبی به صفت با ارزش ترین منابع قرن پیشرو بشکل روزافزون ادامه دارد.

اردوغان که از طریق ارتباط مستقیم از استانبول در "اولین شورای آب" که در انقره پایتخت تورکیه برگزار شد، شرکت کرد.

اردوغان در سخنرانی اش در این کنفرانس اظهار داشت، در حالی که نیاز به منابع آب قابل استفاده وپاک افزایش می‌یابد، منابع آب پاک قابل استفاده به دلیل مصرف زیاد و آلودگی به سرعت در حال کاهش است.

اردوغان با بیان اینکه طبق برآوردهای گزارش توسعه آب جهان، پیش‌بینی می‌شود که حدود 6 میلیارد انسان در سال 2050 به آب پاک کافی دسترسی نخواهند داشت، گفت:

"فشار بر منابع آب که استراتژیک‌ترین ارزش قرن آینده است، همه ساله افزایش می‌یابد. حفظ منابع آبی قبل از رسیدن به مرز اتمام، استفاده بهینه از آنها و مدیریت صحیح آنها قبل از یک انتخاب تبدیل به یک ضرورت شده است. به  صفت یک کشور، برای جلوگیری از جاری شدن آب‌مان یعنی آینده‌مان از لای انگشتانمان، اقدامات لازم را انجام داده‌ایم و در حال انجام دادن هستیم."

اردوغان با بیان اینکه 90 پروژه آب آشامیدنی در سراسر کشور ادامه دارد، گفت:

"ما سالانه به 18 میلیون تن دیگر علاوه بر 1.8 میلیارد متر مکعب، آب آشامیدنی اضافی تامین خواهیم کرد."

رئیس جمهوربا بیان اینکه تورکیه سرمایه گذاری قابل توجهی درزمینه آب درآفریقا انجام داده است، گفت:

"از طریق 512 چاهی که تا کنون در آفریقا حفر کرده‌ایم، حداکثر به 2 میلیون انسان آب آشامیدنی و آب مفید قابل استفاده تامین کرده‌ایم. ما در برآوردن نیازهای نزدیک به 1.5 میلیون برادران و خواهرانمان با 143 چاه آب، به ویژه در مناطقی که ما فعالیت‌های امنیتی و کمک‌های بشردوستانه را در سوریه انجام می‌دهیم، کمک کرده‌ایم."اخبار مربوطه