طالبان اعلام داشت که: همه مردم افغانستان حق دریافت   پاسپورت دارند

سرپرست اداره عمومی  پاسپورت وزارت  داخله حکومت موقت طالبان گفت: برای کسانی که بخواهند به خارج از کشور سفرکنند اسناد صادر می‌کنیم

1722922
طالبان اعلام داشت که: همه مردم افغانستان حق دریافت   پاسپورت دارند

سرپرست اداره عمومی  پاسپورت وزارت  داخله حکومت موقت طالبان گفت: برای کسانی که بخواهند به خارج از کشور سفرکنند اسناد صادر می‌کنیم

عالم گل حقانی سرپرست اداره عمومی  پاسپورت وزارت داخله حکومت موقت طالبان در ارزیابی خود به بی بی سی تاکید کرد که به تعقیب از سرگیری توزیع پاسپورت که در 15 آگست متوقف شده بود، روزانه حدود 4000 تا 4500   پاسپورت و در مجموع 46 هزار   پاسپورت صادر شده است. 

او چنین تصریح کرد: همه مردم افغانستان حق دارند که پاسپورت اخذ نمایند. 

حقانی با بیان اینکه امور پاسپورت را وارد سیستم کرده‌اند، خاطرنشان کرد: مردم بدون هیچ گونه سردرگمی از طریق دفاتر مربوطه   پاسپورت دریافت کردند.

حقانی با اشاره به اینکه دفاتر صدور پاسپورت به روی عموم مردم باز است، خاطرنشان کرد: برای کسانی که بخواهند به خارج از کشور بروند  اسناد سفر صادر می‌کنیم و با کمال میل پذیرای افراد دولت قبلی برای اخذ   پاسپورت خواهیم بود.

حقانی در مورد اینکه دولت طالبان برای آینده مردم افغانستان سخت تلاش می‌کند، اظهار داشت که هیچ کس مجبور نیست کشور را ترک کند و نباید بترسد.

سرپرست اداره عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت موقت طالبان تصریح کرد: به همه پاسپورت داده اند، مانع خروج کسی از کشور نشدند، کسی را شکنجه نکردند، این کار تبلیغاتی دشمنان بود و نیازمندان، ورزشکاران و دانشجویان نیز در گروه دارای  اولویت هستند. اخبار مربوطه