واکنش مصطفی شتوپ  به  بیانیه سفرای 10 کشور غربی در انقره

رئیس مجلس ملی بزرگ تورکیه به اظهارات عده از سفارتخانه ها در خصوص محاکمه عثمان کاوالا واکنش نشان داد

1721443
واکنش مصطفی شتوپ  به  بیانیه سفرای 10 کشور غربی در انقره

مصطفی شنتوپ ، رئیس مجلس ملی بزرگ تورکیه به اظهارات عده از سفارتخانه ها در خصوص محاکمه عثمان کاوالا واکنش نشان داد.

مصطفی شنتوپ در پست خود در حساب توییتر چنین گفت:

" سفیران دیگر کشورها این حق را ندارندکه بگویند محاکم تورکیه چگونه تصمیم گیری کند، در حالی که حتی طرح سوالات و گفتگوها در مجلس بزرگ ملی تورکیه در مورد دوسیه  های جاری در تورکیه طبق قانون اساسی ممنوع است.اخبار مربوطه