ارسال بیشتر از ۱۰۰تن کمک بشردوستانه سازمان ملل ویژه افغانستان به اوزبیکستان

بمقداربیشتراز۱۰۰ تن کمک بشردوستانه ویژه افغانستان ازجانب سازمان ملل به اوزبیکستان ارسال شد

1721185
ارسال بیشتر از ۱۰۰تن کمک بشردوستانه  سازمان ملل ویژه افغانستان به اوزبیکستان

بمقداربیشتراز۱۰۰ تن کمک بشردوستانه ویژه افغانستان ازجانب سازمان ملل به اوزبیکستان ارسال شد

سازمان ملل متحد بمقداربیشتر از ۱۰۰ تن انواع کمک‌های بشردوستانه را جهت توزیع میان مردم افغانستان به اوزبیکستان ارسال کرد.

دفتر آسیای میانه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بمقداربیشتر از ۱۰۰ تن انواع کمک‌های بشردوستانه این نهاد به منظور توزیع میان مردم افغانستان به اوزبیکستان ارسال شده است.

این میزان کمک‌ بشردوستانه طی سه روز اخیر به میدان هوایی شهر مرزی ترمذ اوزبیکستان ارسال شده است.

پیش بینی می‌شود کمک‌های ارسالی سازمان ملل متحد با همکاری اوزبیکستان و توسط تریلر به شهر مزارشریف افغانستان انتقال یداده خواهدشد.اخبار مربوطه