تعهد کمک 190 میلیون دالری جاپان به افغانستان

توکیوبه منظور حمایت از افغانستان، 190 میلیون دالرکمک‌های بشردوستانه ازطریق سازمان های بین‌المللی به این کشور ارسال خواهد کرد

1718982
تعهد کمک 190 میلیون دالری جاپان به افغانستان

نخست‌وزیرجاپان کیشیدا فومیو، نخست‌وزیرجاپان طی سخنانی درنشست فوق‌العاده کشورهای گروه G-20 که با موضوع بررسی تحولات افغانستان که به صورمجازی درروم برگزارشد، اظهارداشت: توکیوبه منظور حمایت از افغانستان، 190 میلیون دالرکمک‌های بشردوستانه ازطریق سازمان های بین‌المللی به این کشور ارسال خواهد کرد.

کیشیدا همچنین حمله بمب‌گذاری هفته گذشته به مسجدی در ولایت قندوز رامحکوم ومتعهد شد که تلاش‌های موجود را با طرف‌های ذیربط در زمینه مبارزه با تروریزم افزایش خواهند داد.

نخست‌وزیر جاپان تاکید کرد: حفاظت از حقوق همه افغان‌ها دراین کشورازحائزاهمیت است و زنان باید از حق کار و آموزش بهرمند باشند.

وی خاطرنشان کرد: اگر طالبان که اداره امور را در افغانستان به عهده گرفته از حقوق بشر محافظت کند و یک "فرایند سیاسی فراگیر" را مهیا کند، میتواند منابع، بودجه و حمایت دوباره برای بازسازی این کشور را جلب کند.اخبار مربوطه