فرانسه و انگلستان روی مسئله مهاجرت مباحثه میکنند

فرانسه خواستار آغاز مذاکرات مهاجریت بین اتحادیه اروپا و انگلستان گردید

1717850
فرانسه و انگلستان روی مسئله مهاجرت مباحثه میکنند

فرانسه خواستار آغاز مذاکرات مهاجریت بین اتحادیه اروپا و انگلستان گردید.

وزیرداخله فرانسه اعلام داشت که: مذاکرات اتحادیه اروپا وانگلستان درباره توافق درموردموضوع مهاجرت بایدآغاز شود

ژرار درمنن وزیر داخله فرانسه طی سخنانی در نشست مطبوعاتی در رابطه توافق اتحادیه اروپا و انگلستان در رابطه با موضوع مهاجرت، با تاکید براینکه، مذاکرات اتحادیه اروپا و انگلستان در باره توافق در مورد موضوع مهاجرت باید آغاز شود، از دولت انگلستان خواستار بجای آوردن تعهداتش در زمینه حمایت مالی ازاقدامات مربوط به جلوگیری ازورود مهاجرین از سواحل فرانسه به این کشور گردید.

درمنن اعلام کرد، دولت انگلستان تعهدات مالی خود را بجای نیاورده است.

در دوره اخیر موج کوچ بین فرانسه و انگلستان بتعث ایجاد تنش بین دو کشور شده است.

براساس دادهای گارد ساحلی فرانسه، طی هشت ماه اول سال جاری حدود 15 هزار و 400 تن درصدد عبور از مرزهای این کشور بوده‌اند.اخبار مربوطه