کشتی حفاری یاووز به سمت بندر فیلیوس زونگولداق حرکت کرد

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی اظهار داشت که کشتی حفاری یاووز از بندر حیدرپاشا استانبول به سمت بندر فیلیوس زونگولداق حرکت کرده است

1716035
کشتی حفاری یاووز به سمت بندر فیلیوس زونگولداق حرکت کرد

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی اظهار داشت که کشتی حفاری یاووز از بندر حیدرپاشا استانبول به سمت بندر فیلیوس زونگولداق حرکت کرده است

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه اظهار داشت که کشتی حفاری یاووز از بندر حیدرپاشا استانبول به سمت بندر فیلیوس زونگولداق حرکت کرده است.

دونمز در یک تویت نوشت: "کشتی حفاری یاووز از بندر حیدرپاشا به سمت بندر فیلیوس حرکت کرد. کشتی ما پس از انجام مراحل نصب برج به سمت اعماق بحیره ای سیاه حرکت خواهد کرد."

کشتی حفاری یاووز در 15 آگست در بندر حیدرپاشا برای آماده‌سازی جهت عبور از تنگه استانبول و برچیدن برج، پهلو گرفت.

کشتی‌های حفاری یاووز، فاتح و قانونی که در فهرست موجودی شرکت نفت تورکیه ثبت شده است، در بحیره ای  سیاه که حفاری و آزمایش ادامه دارد، فعالیت خواهند کرد.

کشتی حفاری فاتح که در مجموع 540 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در 1 سال گذشته در بحیره ای  سیاه کشف کرده است، در حال حاضر در چاه تورک‌علی-5 در حال حفاری است.اخبار مربوطه