اقدام به راه اندازی آتش‌سوزی در قبرستان مسلمانان در آمریکا

در بیانیه شورای روابط اسلامی و آمریکایی مینه سوتا (CAIR-MN) گزارش شد که در "قبرستان مغفرت" در ایالت کسل راک اقدام به آتش‌سوزی شد

1715614
اقدام به راه اندازی آتش‌سوزی در قبرستان مسلمانان در آمریکا

در بیانیه شورای روابط اسلامی و آمریکایی مینه سوتا (CAIR-MN) گزارش شد که در "قبرستان مغفرت" در ایالت کسل راک اقدام به آتش‌سوزی شد

در قبرستان مسلمانان در ایالت مینه سوتای آمریکا آتش‌سوزی راه اندازی گردید.

قرار گذارشات رسیده تقریبا 30 چرخ موتر قدیمی در داخل ساختمان واقع در قبرستان توسط شخص یا افراد ناشناس رها شده و خط گاز داخل آن قطع شده است تا آتش‌سوزی ایجاد شود.

جیلانی حسین رئیس شورای روابط اسلامی و آمریکایی مینه سوتا اظهار داشت که با دریافت گزارش بوی گاز، از انفجار و آتش‌سوزی احتمالی جلوگیری شد.

او گفت: از نیروهای محلی، ایالتی و فدرال، از جمله اف‌بی‌آی (دفتر تحقیقات فدرال) می‌خواهیم که در مورد این آتش‌سوزی ناموفق علیه یک موسسه مسلمان به عنوان جنایت تنش بر‌انگیز تحقیقات آغاز کنند." 

همچنین حسین افزود که قبرستان مغفرت در آگست 2017 نیز  تخریب شده بود.اخبار مربوطه