دانشمند تورک به برنامه "لیگ نوآوری G20" دعوت شد

آسیه قاره کوللوکچو عضو هیأت علمی، به برنامه "لیگ نوآوری G20" که در 9 تا 10 اکتوبر 2021 در سورنتو ایتالیا برگزار می‌شود، دعوت شد

1714997
دانشمند تورک به برنامه "لیگ نوآوری G20" دعوت شد

آسیه قاره کوللوکچو عضو هیأت علمی، به برنامه "لیگ نوآوری G20" که در 9 تا 10 اکتوبر 2021 در سورنتو ایتالیا برگزار می‌شود، دعوت شد

دکتر آسیه کاراکوللوکچو عضو هیأت علمی، به برنامه "لیگ نوآوری G20" که در 9 تا 10 اکتوبر 2021 در سورنتو ایتالیا برگزار می‌شود، دعوت شد. 

آسیه قاره  کوللوکچو دکتورای تخصصی در این برنامه که به صفت بهترین شرکت نوپا در زمینه صحت عامه در این حادثه، با شرکت 100 استارت‌آپ برتر جهان، به نمایندگی از تورکیه به صفت بهترین استارت‌آپ کشور شرکت خواهد کرد. 

با دستگاهی که با تکنالوژی حسگر زیستی از سوی قاره کوللوکچو دکتوردانشگاه گلیشیم ولایت استانبول توسعه یافته و در "تشخیص سریع ‌ها در شفاخانه ها" که یکی از مهمترین مشکلات بخش صحت عامه است، بکار می‌رود، می‌توان در عرض چند دقیقه مکروب را تشخیص داد.

سالانه هزاران تن به دلیل مکروبها درشفاخانه ها جان خود را از دست می‌دهند، این مشکل نه تنها در تورکیه بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نیز پرابلم برانگیز است.اخبار مربوطه