اختصاص 300 میلیون یورو کمک انسانی از سوی اتحادیه اروپا به افغانستان

اورسلا ون درلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ازحساب توییترخود اطلاعاتی دراین مورد داد

1712698
اختصاص 300 میلیون یورو کمک انسانی از سوی اتحادیه اروپا به افغانستان

اورسلا ون درلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ازحساب توییترخود اطلاعاتی دراین مورد داد

اتحادیه اروپا معادل 300 میلیون یورو به افغانستان کمک انسانی واگذار خواهد کرد.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از حساب توییتر خود نوشت: ما در کنار مردم افغانستان هستیم. اتحادیه اروپا امروز با طیاره به مقدار قابل توجهی کمک انسانی ارسال کرد. این کمک‌های انسانی با مقدار فزاینده‌ای ادامه خواهد یافت. اتحادیه اروپا معادل 300 میلیون یورو به افغانستان کمک انسانی واگذار خواهد کرد.

یانیز لاینرچک" Janez Lenarcic  " یکی از اعضای مسئول از مدیریت بحران در کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در این مورد اعلام کرده بود که بوسیله پل هوایی بشردوستانه اتحادیه اروپا بیش از 32 تن کمک انسانی به افغانستان انتقال داده شد.

او تاکید کرد بود هدف از این کمک‌های بشردوستانه با شراکت سازمان صحی جهانی و یونیسف یاری به مردم افغانستان که با درگیری‌ها و بمرض ساری وبا دست و پنجه نرم می‌کنند، است.  

اتحادیه اروپا قبلا نیز اعلام کرده بود مقدار کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از 50 میلیون به 200 میلیون یورو افزایش یافته و با توجه به روند اوضاع این رقم افزایش خواهد یافت.  اخبار مربوطه