سازمان تروریستی فتو تهدیدی برای امنیت ملی کشورهای برادر است

رئیس مجلس ملی تورکیه اظهار داشت که سازمان تروریستی فتح الله گولن (فتو) تهدیدی برای امنیت ملی کشورهایی که در آن فعالیت دارد، به ویژه کشورهای برادر است

1712007
سازمان تروریستی فتو تهدیدی برای امنیت ملی کشورهای برادر است

رئیس مجلس ملی تورکیه اظهار داشت که سازمان تروریستی فتح الله گولن (فتو) تهدیدی برای امنیت ملی کشورهایی که در آن فعالیت دارد، به ویژه کشورهای برادر است

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی تورکیه اظهار داشت که سازمان تروریستی فتح الله گولن (فتو) تهدیدی برای امنیت ملی کشورهایی که در آن فعالیت دارد، به ویژه کشورهای برادر است.

مصطفی شنتوپ دردهمین نشست مجمع عمومی مجمع پارلمانی کشورهای تورک زبان (TÜRKPA) که در تورکستان قزاقستان با موضوع "همکاری پارلمانی در جهان تورکها و انتظارات آینده" برگزار شد، سخنرانی کرد.

شنتوپ با اشاره به اینکه اهمیت پارلمان‌ها و نمایندگان پارلمان در روابط بین‌المللی در حال افزایش است، خاطرنشان کرد که TÜRKPA به یک ساختار بین‌المللی برای توسعه راه‌حل‌های مشترک برای مشکلات مشترک تبدیل شده است.

شنتوپ با یادآوری تلاش کودتای 15 جولای 2016 در سخنرانی خود، اظهار داشت که یگانه هدف فتو تصرف کشورهایی است که در آن حضور داشته‌اند.

شنتوپ با تاکید بر اینکه فتو در بسیاری از کشورها به غیر از تورکیه فعالیت می‌کند، گفت: می‌خواهم مجدداً تأکید کنم که این سازمان خیانتکار تهدیدی برای امنیت ملی کشورهایی که در آن فعالیت دارد، به ویژه کشورهای برادر است.اخبار مربوطه