سه تن از تروریست های عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی ترکیه اظهار داشت

1708145
سه تن از تروریست های عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد: 3 عنصر گروه تروریستی پ.ک.ک طی عملیات هوایی توسط هلیکوپترهای آتاک نیروهای مسلح ترکیه در شمال عراق از پا در آورده شدند.

باید گفت عملیات‌های ضد تروریستی ارتش ترکیه در داخل و خارج از کشور با قاطعیت ادامه دارد.اخبار مربوطه