شش تن از تروریست های عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی ترکیه اظهار داشت

1707192
شش تن از تروریست های عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

شش تروریست از اعضای سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک در منطقه گارا در شمال عراق با یک عملیات هوایی از پا در آورده شدند. 

در اطلاعیه وزارت دفاع ملی ترکیه آمده است: "نیروهای مسلح قهرمان ترکیه به تخریب لانه‌های تروریستی در شمال عراق ادامه می‌دهند. با عملیات هوایی انجام شده در منطقه گارا 6 تروریست پ ک ک از پا در آورده شدند. مبارزه ما با تروریسم به طور موثر و قاطع ادامه خواهد داشت." اخبار مربوطه