طالبان برگزاری تظاهرات تحت هر نام و عنوانی را ممنوع اعلام کرد

طالبان هشدار داد که مسئولیت هرحادثه‌ای برعهده متخلفان خواهد بود و آنها با اقدامات قانونی شدید مواجه خواهند شد

1705080
طالبان برگزاری تظاهرات تحت هر نام و عنوانی را ممنوع اعلام کرد

طالبان هشدار داد که مسئولیت هرحادثه‌ای برعهده متخلفان خواهد بود و آنها با اقدامات قانونی شدید مواجه خواهند شد

وزارت داخله طالبان عصر روز چهارشنبه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «جمع کثیری از مردم کابل و بعضی از ولایات افغانستان برای چندمین روز با انجام تظاهرات در جاده‌ها، امنیت را به هم می‌زنند، مردم را آزار می‌دهند و زندگی عادی را مختل می‌کنند. آنها اجازه برگزاری تظاهرات تحت هر نام و عنوانی را ندارند».

در این اطلاعیه‌ آمده است: «از آنجا که اعتراضات باید قانونی باشد. ابتدا باید جواز برگزاری تظاهرات از وزارت عدلیه دریافت و زمان بندی و سایر جزئیات باید حداقل 3 ساعت قبل با مقامات مربوطه به اشتراک گذاشته شود».

بر این اساس، وزارت داخله طالبان اعلام کرد که «تا زمانی که تمام مراحل قانونی در این مورد به پایان نرسیده باشد، هیچکس نباید اعتراضات برپا کرده و موجب نگرانی شهروندان شود».

در این اطلاعیه همچنین بیان شده که «ممکن است  عده ای از گروه‌ها برای دستیابی به اهداف سیاسی پلید خود، امنیت معترضان را تهدید کنند. بنابراین در صورت تخلف، مسئولیت هر حادثه‌ای برعهده متخلفان خواهد بود و آنها با اقدامات قانونی شدید مواجه خواهند شد. باید به ما فرصت داده شود تا پس از برقراری امنیت، اقدامات لازم را برای سایر مسائل انجام دهیم».اخبار مربوطه