سازمان آمار تورکیه از افزایش تعداد موزیمهای فعال کشور خبر داد

سازمان آمار تورکیه (TÜİK) گزارش آمار میراث فرهنگی سال 2020 را منتشر کرد

1705248
سازمان آمار تورکیه از افزایش تعداد موزیمهای فعال کشور خبر داد

سازمان آمار تورکیه از افزایش تعداد موزیمهای فعال کشور خبر داد

بر اساس گزارش این سازمان تعداد موزیمهای فعال تورکیه در سال گذشته 5.8 فیصد نسبت به سال 2019 افزایش یافته و به 494 موزه رسیده است.

سازمان آمار تورکیه (TÜİK) گزارش آمار میراث فرهنگی سال 2020 را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، تعداد موزیمهای فعال تورکیه در سال گذشته 5.8 فیصد نسبت به سال 2019 افزایش یافته و به 494 موزیم رسیده است.

از این تعداد 205 موزیم زیر نظر وزارت فرهنگ و گردشگری تورکیه و 289 موزیم در اختیار موزیمهای خصوصی قرار دارند.

تعداد آثار موجود در موزیمهای وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری تورکیه در سال 2020 نسبت به سال قبل 0.5 فیصد افزایش یافته و به 3 میلیون و 278 هزار و 114 اثر رسیده است.

این رقم برای موزیمهای خصوصی در بازه مذکور با 2 فیصد افزایش به 416 هزار و 706 اثر اعلام شده است.

سال گذشته در مجموع 5 میلیون و 566 هزار و 346 تن از موزیمها و اماکن تاریخی تورکیه بازدید کرده‌اند.اخبار مربوطه