روسای جمهور تاجکستان و چین درباره افغانستان گفتگوی تیلفونی کردند

گفتگوی تیلفونی امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجکستان با شی جین‌پینگ، همتای چینی اش

1704509
روسای جمهور تاجکستان و چین درباره افغانستان گفتگوی تیلفونی کردند

روسای جمهور تاجکستان و چین درباره افغانستان گفتگوی تیلفونی کردند

گفتگوی تیلفونی روسای جمهور تاجکستان و چین پیرامون روابط دوجانبه و تحولات افغانستان

امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجکستان با شی جین‌پینگ، همتای چینی خود از طریق تیلفون گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی تاجکستان "خاور"، طرفین روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای را مورد بحث و گفت‌وگو قرار دادند.

محور گفتگوی تیلفونی روسای جمهور تاجکستان و چین بحث و تبادل نظر پیرامون آخرین تحولات افغانستان بوده است.اخبار مربوطه