هشدار سازمان ملل متحد در مورد گرمایش زمین

سازمان ملل متحد در هشدار جدید خود در مورد تغییرات آب و هوا، به اثرات گرمایش جهانی جلب دقت کرده و از دولت‌های کشورها خواست اقدامات احتیاطی را انجام دهند

1704485
هشدار سازمان ملل متحد در مورد گرمایش زمین

سازمان ملل متحد در هشدار جدید خود در مورد تغییرات آب و هوا، به اثرات گرمایش جهانی جلب دقت کرده و از دولت‌های کشورها خواست اقدامات احتیاطی را انجام دهند.

پاتریشیا اسپینوزا مسئول کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوایی، با توجه به خطر تغییرات آب و هوایی در کمتر از سه ماه قبل از نشست اقلیمی سازمان ملل متحد، روند اخیر حوادث شدید آب و هوایی و رکورد دما را یادآور شد.

این مقام سازمان ملل متحد تأکید کرد که در چنین دوره‌ای، هیچ کشوری به دلیل تأثیرات تغییرات آب و هوایی در امان نیست.

اسپینوسا با انتقاد از سیاست‌های تغییرات آب و هوایی دولت‌های این کشور، خواستار "به تعویق انداختن و تأخیر تاکتیک‌ها" شد.

اسپینوسا از دولتها خواست تا به جای این تاکتیک‌ها، اقدامات لازم را برای مهار و سازگاری با گرمایش زمین به سرعت انجام دهند.

سازمان جهانی هواشناسی سازمان ملل متحد همچنین هشدار داد که بلایای ناشی از طوفان و سیل و امواج گرمایی ناشی از تغییرات آب و هوایی در 50 سال گذشته 5 برابر شده است.اخبار مربوطه