دیدارهای مصطفی شنتوپ در حاشیه پنجمین کنفرانس رؤسای پارلمان‌های جهان در وین

دیدار و گفتگوی رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه، در وین پایتخت اتریش با نمایندگان جامعه تورک

1704470
دیدارهای مصطفی شنتوپ در حاشیه پنجمین کنفرانس رؤسای پارلمان‌های جهان در وین

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه، در وین پایتخت اتریش که جهت شرکت در پنجمین کنفرانس رؤسای پارلمان‌های جهان به آن سفر کرده با نمایندگان جامعه تورک دیدار و گفتگو کرد.

شنتوپ، در چارچوب دیدارهایش، در سفارتخانه تورکیه در وین، رجب طیب گولتکین و میکائیل اوزن ضشهروندان تورکی که به رغم مجروح شدن در جریان حمله تروریستی در وین یک مامور پولیس را نجات دادند، را به حضور پذیرفت. در جریان این دیدار لحظات وقوع حمله تروریستی مذکور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

شنتوپ که سپس نمایندگان جامعه مدنی ترک در وین را به حضور پذیرفت، پس از گفتگو با شهروندان عکس یادگاری گرفت.

رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه در پی این دیدارها در ضیافتی که از سوی محمت مختار گون نماینده دائمی تورکیه در دفتر سازمان ملل متحد در وین برگزار شده بود، شرکت کرد.

شنتوپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی در مورد این دیدارها نوشت: " در کشور اتریش که به منظور شرکت در پنجمین کنفرانس رؤسای پارلمان‌های جهان به آن سفر کردیم، نمایندگان جامعه تورک در اتریش را در ساختمان سفارتخانه تورکیه در وین به حضور پذیرفتیم. "اخبار مربوطه