در واکسن کرونای ترکواک هیچ گونه عوارض جانبی مشاهده نشد

فخرالدین کوجا وزیر  تورکیه گفت: "قصد داریم تولید انبوه را حداکثر ظرف 1.5-2 ماه آینده آغاز کنیم"

1704535
در واکسن کرونای ترکواک هیچ گونه عوارض جانبی مشاهده نشد

فخرالدین کوجا وزیر  تورکیه گفت: "قصد داریم تولید انبوه را حداکثر ظرف 1.5-2 ماه آینده آغاز کنیم"

بنابر تجارب حاصله در واکسن کرونای ترکواک هیچ گونه عوارض جانبی مشاهده نشده است.

ترکواک، واکسن داخلی ویروس کرونا که به طور داوطلبانه به 650 نفر تزریق شده است، در محدوده مطالعات فاز 3 تاکنون به 46 نفر در قیصریه تزریق شده و هیچ عارضه جانبی مشاهده نشده است.

داوطلبان دوز دوم واکسن را 28 روز بعد دریافت می‌کنند.

قرار است تولید انبوه واکسن داخلی قبل از زمستان آغاز شود.

فخرالدین کوجا وزیر صحت عامه تورکیه به خبرنگاران گفت: "قصد داریم تولید انبوه را حداکثر ظرف 1.5-2 ماه آینده آغاز کنیم. در حال آماده‌سازی مراحل هستیم."اخبار مربوطه