بی‌توجهی به سرنوشت افغانستان تهدید جدی به امنیت منطقه و جهان است

امامعلی رحمانوفوف گفت: بی‌توجهی به سرنوشت افغانستان منجربه افزایش خشونت، شروع جنگ داخلی واختلال جدی امنیت و ثبات منطقه و جهان خواهد شد.

1704639
بی‌توجهی به سرنوشت افغانستان تهدید جدی به امنیت منطقه و جهان است

امامعلی رحمانوفوف گفت: بی‌توجهی به سرنوشت اینکشورمنجربه افزایش خشونت، شروع جنگ داخلی واختلال جدی امنیت و ثبات منطقه و جهان خواهد شد.

رئیس جمهورتاجکستان ضمن تاکید برلزوم رسیدگی به مشکلات موجود درافغانستان وتشکیل دولت آشتی ملی، تصریح کردکه بی‌توجهی به سرنوشت اینکشورمنجربه افزایش خشونت، شروع جنگ داخلی واختلال جدی امنیت و ثبات منطقه و جهان خواهد شد.

امامعلی رحمانوف، رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی به مناسبت سی امین سالگرد استقلال این کشور در ارتباط به تحولات در افغانستان گفت: بی‌توجهی به سرنوشت افغانستان باعث افزایش خشونت، وخیم شدن زندگی مردم، شروع جنگ داخلی اجباری با مقیاس دهه 1990 یک فاجعه انسانی، تبدیل کشور به صفت مرکز تروریزم بین المللی شده و باعث اختلال جدی امنیت و ثبات منطقه و جهان می شود.

رئیس‌جمهور تاجیکستان با بیان اینکه "افغانستان بیش از چهل سال است در شرایط جنگ و بی ثباتی بوده"، اظهار داشت: افغانستان اخیرا حتی با چالش‌های امنیتی و اجتماعی بیشتری روبرو شده، در این زمینه، من یکبار دیگر به شما یادآوری می‌کنم که مردم افغانستان با سابقه، تمدن و فرهنگ هزاره خود در چنین وضعیت غم انگیزی مقصر نیستند. ناامنی و بدبختی که بر مردم این کشور باستانی وارد شد، نتیجه مداخله خارجی، یعنی فعالیت ذی نفعان منطقه و جهان است که امروز نیز ادامه دارد.

امامعلی رحمانوف جامعه جهانی را به همکاری در خصوص رفع بحران افغانستان فراخوانده و گفت: شرایط سخت و فاجعه بار در این کشور به دلیل تقصیر ساکنان آن ایجاد نشده است. من از اینکه همه نهادهای بین المللی حقوق بشر سکوت کرده اند و هیچ گونه ابتکاری برای حمایت از حقوق مردم افغانستان انجام نداده اند، شوکه شده‌ام.

رحمانوف ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود در افغانستان گفت: در نتیجه، مشکلات افغانستان به حدی رسیده است که امروزهمه ای بشریت، به ویژه تاجیکستان و دیگر کشورهای همسایه، به طور جدی نگران هستند. در این راستا، من  با استفاده از این فرصت یک بار دیگر از همه سازمان های بین المللی، کشورهای منطقه و جهان می خواهم تا اقدامات فوری و جمعی را برای رسیدگی به مشکلات این کشور و تشکیل دولت آشتی ملی، تحت پوشش منافع همه اقوام و ملتهای که در افغانستان زندگی می کنند، انجام دهند. ارائه کمک های بشردوستانه به مردم این کشور یکی از ضروری ترین اقدامات است.اخبار مربوطه