وزیر داخله تورکیه با کمیسیونر اتحادیه اروپا دیدار کرد

دیدار سلیمان سویلو، وزیر داخله تورکیه با الیور وارهلی، کمیسیونر اتحادیه اروپا و هیات همراهش در مرکز هماهنگی امنیت و شرایط اضطراری

1703947
وزیر داخله تورکیه با کمیسیونر اتحادیه اروپا دیدار کرد

دیدار سلیمان سویلو، وزیر داخله تورکیه با الیور وارهلی، کمیسیونر اتحادیه اروپا و هیات همراهش در مرکز هماهنگی امنیت و شرایط اضطراری

سلیمان سویلو، وزیر داخله تورکیه با الیور وارهلی، کمیسیونر اتحادیه اروپا و هیات همراهش در مرکز هماهنگی امنیت و شرایط اضطراری دیدار کرد.

در این دیدار موضوعاتی مانند روابط تورکیه و اتحادیه اروپا، مهاجرت، امنیت مرزها و فشار ناشی از مهاجرت‌ و آخرین تحولات در افغانستان مورد بحث قرار گرفت.

محترم اینجه، معاون وزیر داخله تورکیه و نیکولاس مایر-لندروت، رئیس هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در تورکیه نیز در این دیدار حضور داشتند.اخبار مربوطه