همسویی رهبران اتریش و صربستان در مورد پناهندگان افغانی

دیدار نخست وزیر اتریش با رئیس جمهور صربستان در بلگراد

1703564
همسویی رهبران اتریش و صربستان در مورد پناهندگان افغانی

دیدار نخست وزیر اتریش با رئیس جمهور صربستان در بلگراد

رهبران اتریش وصربستان اعلام کردند که راجع به ممانعت ازورود پناهندگان افغانی به اروپا هم فکر اند.

سبستیان کورتس نخست وزیراتریش حین بازدیدرسمی ازبلگراد پایتخت صربستان با آلکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان دیدار و مذاکره کرد.

کورتس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ووچیچ یکبار دیگر تاکید کرد که پناهندگان افغانی بجای اتحادیه اروپا باید از سوی کشورهای همسایه پذیرفته شوند.

سبستیان کورتس افزود: راجع به مسئله پناهندگان افغانی با کشورهای همسایه افغانستان مذاکراتی انجام گرفته است.

آلکساندر ووچیچ رئیس جمهورصربستان نیزدر این مصاحبه مطبوعاتی گفت: دولت صربستان صرفا به قبول 150 زن افغانی عضو یک کلوب ورزش فوتبال در افغانستان به کشور چراغ سبز نشان خواهد داد.

از سوی دیگر آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل در مورد افغانستان جامعه بین‌المللی را دعوت به یاری به این‌کشور نمود.

گوترش  طی پیامی که از حساب توییترش، از خطر فروپاشی کامل خدمات اساسی و ضروری در افغانستان درنتیجه بحران انسانی و اقتصادی عمیق در این‌کشور که وارد دوره جدیدی شده، اظهار نگرانی نموده و هشدار داد که افغانستان در آستانه فلاکت انسانی بزرگی قرارگرفته است. اخبار مربوطه