آیا اینها را میدانید؟دوشنبه پانزدهم سنبله۱۴۰۰هجری شمسی، مطابق با ششم سپتامبر۲۰۲۱ میلادی

آیا می‌دانید که جهان به حلقه‌ای از آتش نزدیک می‌شود؟

1703351
آیا اینها را میدانید؟دوشنبه پانزدهم سنبله۱۴۰۰هجری شمسی، مطابق با ششم سپتامبر۲۰۲۱ میلادی

اینک میپردازیم به تقدیم برنامه آیا اینهارا میدانید امروزی مان، در برنامه امروز مطلبی داریم زیرعنوان « آیا جهان به حلقه‌ای از آتش نزدیک می‌شود؟»که تقدیم شما عزیزان میگردد.

زندگی زیباست، علم و دانش زیباترین ان است!

تمام جهان با تأثیرات تغییرات آب و هوایی روبروست. اگر اقدامات احتیاطی لازم انجام نشود و گرمایش زمین ادامه یابد، تغییرات آب و هوایی تشدید خواهد یافت. بسیار خوب با افزایش گرمایش چه اتفاقی خواهد افتاد وچه مشکلات و پرابلمهایی در انتظار ما است؟

بر اساس گزارش هیئتهای بین دولتی تغییرات آب و هوا (IPCC)  در سازمان ملل متحد، آب و هوا در سرتاسر جهان به سرعت و به شدت غیر قابل وصفی در حال تغییر است. بعضی از این تغییرات برای صدها یا هزاران سال برگشت‌ناپذیر هستند. همه ای مناطق  در سرتاسر جهان با تغییرات فزاینده‌ای روبرو است و با گرم شدن جهان تأثیر این تغییرات نیز بیشتر خواهد شد. در این گزارش آمده است که تلاش‌های فوق العاده قوی، سریع، در مقیاس بزرگ و مداوم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و انتشار کاربن دای اکساید در حد صفر خواهد توانست که تغییرات آب و هوایی را محدود کند.

اگر این تغییرات به درستی اعمال نشوند چه اتفاقی می‌افتد؟

تصور می‌شود که محدود کردن گرمایش به 1.5 یا حتی 2 درجه بدون کاهش ناگهانی، سریع و در مقیاس بزرگ در انتشار گازهای گلخانه ای و کاربن دای اکساید غیرممکن خواهد بود. چنین گرمایش بسیاری از موازنه‌های مهم زندگی را تغییر می‌دهد. و رفته رفته عصر آتش آغاز می‌شود

استفان پاین استاد یکی از دانشگاه های آمریکایی محیط زیست می‌گوید که جهان وارد عصر جدیدی شده است و این دوره را "عصر آتش" می‌نامد. به گفته پاین  در طی این دوره تعداد آتش‌سوزی‌های جنگلی بیشتر از پیش  افزایش یافته و به آسانی نیز خاموش نخواهند شد.

در عصر آتش چه چیزهای دیگری در انتظار ماست؟

فصول تغییر خواهند کرد، بلایای طبیعی افزایش خواهد یافت، افزایش بلایا امراض ساری لاعلاج را افزایش یافته، اکوسیستم اقیانوس‌ها تغییر میکند. مهاجرت در اثر تغییرات آب و هوا افزایش می یابد، تولید مواد ارتزاقی وغذایی تقلیل می یابد. کشت - زراعت و مالداری تغییر کرده به مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. تنوع جنیتیکی از بین رفته و مکروبها ویروسهای جدید ظاهر خواهد شد.

اضطراب زیست‌محیطی

اضطراب زیست‌محیطی، یعنی اضطراب ناشی از افزایش بلایای طبیعی ناشی از تغییرات آب و هوایی، در افرادی نمایان میشود که جهان را زیر سوال می برند، می‌شناسند و بیشتر احساس مسئولیت می‌کنند. زیرا شاهد آسیب به سیستم زیست‌محیطی مورد بحث ما هستند. اضطراب زیست‌محیطی بیشتر در بین کسانی که نگران آینده هستند، صاحب فرزند هستند و احساس میکنند به جای مصرف، از دنیایی که در آن زندگی می‌کنند، وام می‌گیرند، دیده می‌شود. زیرا احساس درماندگی می‌کنند، زیرا فکر می‌کنند نمی توانند برای دنیایی که باید از آن محافظت کنند، کاری انجام دهند.

بدین ترتیب متأسفانه گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی بر تمام زندگی ما تأثیر خواهد گذاشت. واما اگر از دیدگاه امیدوارکننده بنگریم، خواهیم دید که ما هنوز این شانس را داریم تا از همه گونه‌هایی که در کره زمین داریم،  یعنی از خودمان گرفته الی سیاره‌مان کره زمین  به خوبی محافظت کنیم.اخبار مربوطه