زنان افغان خواستار حراست از حقوق‌شان در دولت آینده طالبان شدند

شماری از زنان افغان با برپایی تظاهرات در کابل خواهان حفظ حقوق‌ و دستاوردهایشان در دولت آینده طالبان در افغانستان شدند

1702040
زنان افغان خواستار حراست از حقوق‌شان در دولت آینده طالبان شدند

شماری از زنان افغان با برپایی تظاهرات در کابل خواهان حفظ حقوق‌ و دستاوردهایشان در دولت آینده طالبان در افغانستان شدند.

گروهی از زنان افغان با تجمع در مقابل کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل خواهان حفظ حق و حقوق زنان در حکومت آینده طالبان در کشورشان شدند.

آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «حق و حقوق زنان برابری با مردان؛ کشور بدون زنان منطقه ای بی‌زبان؛ زنان افغان زمین نماد این سرزمین؛ تحصیل، کار، آزادی به پیش به سوی آبادی؛ حذف زنان حذف انسان؛ آزاده گی شعار ماست باعث افتخار ماست؛ مشارکت سیاسی زن، قانون اساسی» برای حمایت از حق آزادی، کار، تحصیل و آموزش خود شعار سر دادند.

خانم صامر خیرخواه طی سخنانی در این تجمع ضمن درخواست مشارکت زنان در دولت جدید این کشور گفت: جامعه‌ای که زنان در آن حضور ندارند به هیج وجه نمی تواند پیشروی کند.

او تاکید کرد: ما به اینجا برای رساندن صدای زنان افغان به گوش جهانیان آمده‌ایم و می‌خواهیم از حق و حقوق مادی و معنوی آنها دفاع کنیم.

خبرگزاری آناتولیاخبار مربوطه