چاووش‌اوغلو گفت: نمی‌توانیم افغان‌هایی را که از افغانستان خارج ساخته شده‌اند بپذیریم

وزیر امور خارجه تورکیه اعلام داشت: برای افغان‌هایی که توسط هرکشوری تخلیه شده و میخواهند برای مدت معینی در کشورمان اقامت داشته باشند، هیچگونه امکانی وجود ندارد

1701683
چاووش‌اوغلو گفت: نمی‌توانیم افغان‌هایی را که از افغانستان خارج ساخته شده‌اند بپذیریم

وزیر امور خارجه تورکیه اعلام داشت: برای افغان‌هایی که توسط هرکشوری تخلیه شده و میخواهند برای مدت معینی در کشورمان اقامت داشته باشند، هیچگونه امکانی وجود ندارد

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه تورکیه در نشست مشترک خبری با سیگرید کائگ، همتای هالندی اش در انقره گفت: هیچگونه امکانی وجود ندارد که افغان‌های تخلیه شده توسط هر کشوری که باشند، برای مدت معینی در کشورمان اقامت کنند. پیش از پیش اعلام میداریم که درصورت درخواست چنین خواهشی را، قبول نخواهیم کرد.

چاووش‌اوغلو در پاسخ به سوالی درباره احتمال تجدید توافق‌نامه مهاجرت اتحادیه اروپا با تورکیه برای شمولیت پناهجویان افغان در آن خاطرنشان کرد: تورکیه میان پناهجویان بازگردانده شده از یونان در چارچوب توافق‌نامه مهاجرات اتحادیه تبعیضی قائل نیست. اما اتحادیه اروپا ثرفا بیش از 20 پناهجوی سوریه ای را پذیرفته است.

وزیر امور خارجه تورکیه تاکید کرد: اگر در مورد مهاجران افغان، اتحادیه اروپا با شیوه برخورد، «ما پول می‌دهیم، شما آنها را در کشورتان نگه دارید» را اتخاذ کند، با آنها همکاری نخواهیم کرد.

چاووش‌اوغلو به‌ تجدید این توافقنامه را برای بازگشت داوطلبانه و شرافتمندانه افغان‌ها و سوریه ای ‌ها به میهن شان در صورت برقراری امنیت و ثبات در این کشورها ضروری میداند زیرا در غیر ان این مشکل گسترش می‌یابد و مشکلاتی جدیدی به همراه خواهد داشت. اگر برای اتحادیه اروپا مشکل است، برای تورکیه دوچندان مشکلتر است.اخبار مربوطه