تمامی مکاتب در ایالت زامفارای نیجریا بسته شد

در ایالت زامفارا در نیجریا، در پی ربوده شدن ده‌ها دانش‌آموز از سوی افراد مسلح، در تمامی مکاتب این ایالت به آموزش وقفه داده شد

1701488
تمامی مکاتب در ایالت زامفارای نیجریا بسته شد

در ایالت زامفارا در نیجریا، در پی ربوده شدن ده‌ها دانش‌آموز از سوی افراد مسلح، در تمامی مکاتب این ایالت به آموزش وقفه داده شد.

ایوب الکانما یکی مقامات پولیس اعلام کرد، والی بللو ماتاوالی بعد ازربوده شدن ده‌ها دانش‌آموز از سوی افراد مسلح  در ایالت زامفارا نیجریا دستور بسته ماندن تمامی مکاتب ایالت تا اطلاع ثانوی را صادر کرد.

او همچنین گفت، در 13 منطقه ایالت نیز مقررات منع رفت و آمد وضع شده است.اخبار مربوطه