گوترش گفت: افغانستان درآستانه یک فاجعه انسانی است

منشی عمومی سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت انسانی در افغانستان هشدار داده و گفت که این کشور در آستانه یک فاجعه انسانی است

1700428
گوترش گفت: افغانستان درآستانه یک فاجعه انسانی است

منشی عمومی سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت انسانی در افغانستان هشدار داده و گفت که این کشور در آستانه یک فاجعه انسانی است.

آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد طی بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از تعمیق بیشتر بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان هشدار داد که این کشور در آستانه یک فاجعه انسانی است.

منشی عمومی سازمان ملل تصریح کرد: حدود نیمی ازعمومی جمعیت افغانستان، یعنی 18 میلیون تن به کمک بشردوستانه محتاج اند. یک تن ازهر3افغان نمیداندوعده غذایی بعدی خودراچه زمانی خواهد خورد.

گوترش متذکرشد: انتظارمیرود بیش ازنیمی ازکودکان افغان تا سال آینده دچارسوءتغذیه شوند. دسترسی مردم به خدمات اساسی کاهش می‌یابد.

وی اظهار داشت: مردم افغانستان الآن بیشترازهمیشه به حمایت جامعه بین‌المللی نیاز دارند. به‌دلیل قحطی شدید و شرایط سخت زمستانی که طی مدت کوتاهی شروع خواهد شد، به مواد غذایی، اقامتگاه ولوازم پزشکی بیشتر نیاز خواهد بود.

گوترش جامعه بین‌المللی را به حمایت مالی از مردم افغانستان در این روزهای تاریک دعوت کرده و گفت که سازمان ملل هفته آینده نیازهای اضطراری بشردوستانه در افغانستان را اعلام خواهد کرد.اخبار مربوطه