روند انتقال از افغانستان با وجود ازدحام فوق‌العاده در هوایی طبق  ادامه دارد

وزیر دفاع ملی تورکیه: قصد داریم در اسرع وقت تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کنیم

1697768
روند انتقال از افغانستان با وجود ازدحام فوق‌العاده در هوایی طبق  ادامه دارد

وزیر دفاع ملی تورکیه: قصد داریم در اسرع وقت تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کنیم

خلوصی آقار ، وزیر دفاع ملی تورکیه با تاکید بر اینکه تخلیه سربازان اردوی تورکیه از افغانستان که وظیفه خود را با افتخار به اتمام رسانده‌اند، آغاز شده است، گفت: قصد داریم در اسرع وقت تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کنیم.

آقار  در پاسخ به سوال خبرنگار آناتولی مبنی بر عملیات تخلیه سربازان تورکیه از افغانستان اظهار داشت: روند انتقال از افغانستان با وجود ازدحام فوق‌العاده در هوایی طبق  طبق برنامه نیروهای مسلح کشور بدون هیچ گونه اختلالی در حال انجام است.

وی افزود: همچنین از کشورهای دوست و برادر پاکستان و تاجکستان و متحدان دیگر خود در منطقه بخاطر حمایت آنها از فعالیت‌های‌مان تشکر می‌کنیم. با هماهنگی وزارت امور خارجه و نهادهای مربوطه، فعالیت‌های ما در چارچوب برنامه‌های فعلی تخلیه‌مان ادامه دارد.اخبار مربوطه