دختران جوان دیاربکر در رقابت‌های زورآزمایی بازو قهرمانی اروپا شرکت می‌کنند

دختران جوان اولوسوالی دجله دیاربکر تمام تلاش خود را برای مدال‌آفرینی در رقابت‌های زورآزمایی بازودر اروپا انجام می‌دهند

1697783
دختران جوان دیاربکر در رقابت‌های زورآزمایی بازو قهرمانی اروپا شرکت می‌کنند

دختران جوان اولوسوالی دجله دیاربکر تمام تلاش خود را برای مدال‌آفرینی در رقابت‌های زورآزمایی بازودر اروپا انجام می‌دهند.

استعداد دختران جوان اولوسوالی دجله دیاربکر هلین تونا، (17 ساله)، گلچین آلتین‌آی (19 ساله) و الانور قازآیاق (13 ساله) در ورزش زورآزمایی بازو توسط معلم ورزش آنها کشف شد.

این دختران جوان که در مسابقات مختلف مدال کسب کردند اکنون تلاش می کنند تا در رقابت‌های زورآزمایی بازو زورآزمایی بازو دراروپا افتخار آفرینی کنند.

گلچین آلتین‌آی در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: معلم ورزشم این استعداد من را کشف و تشویق کرد. ابتدا در مسابقات بین مکاتب و بعد ولایتی و ممالک مقام کسب کردم.

او افزود: تمام تلاش خود را برای افتخار آفرینی در رقابت‌های قهرمانی اروپا که در لیتوانیا برگزار خواهد شد انجام خواهم داد.

گلچین اظهار داشت: خانواده من مالدار هستند و به دلیل کار و دوشیدن دام از کودکی من بازوهای قوی دارم.اخبار مربوطه