شهروندان افغانستان همچنان در میدان هوایی کابل در انتظار خروج از کشور هستند

پس از به دست گرفتن کنترل کابل پایتخت افغانستان به دست طالبان، کسانی که می‌خواهند کشور را ترک کنند همچنان در اطراف میدان هوایی بین‌المللی کابل منتظر هستند

1693573
شهروندان افغانستان همچنان در میدان هوایی کابل در انتظار خروج از کشور هستند

پس از به دست گرفتن کنترل کابل پایتخت افغانستان به دست طالبان، کسانی که می‌خواهند کشور را ترک کنند همچنان در اطراف میدان هوایی بین‌المللی کابل منتظر هستند

پس از به دست گرفتن کنترل کابل پایتخت افغانستان به دست طالبان، کسانی که می‌خواهند کشور را ترک کنند همچنان در اطراف میدان هوایی بین‌المللی کابل منتظر هستند. 

تدابیر شدید امنیتی در منطقه توسط سربازانی که امنیت میدان هوایی را تأمین می‌کنند انجام می‌شود تا تصاویر هرج و مرج روز گذشته تکرار نشوند.

هر از گاهی بین شهروندان افغانستان که می‌خواهند برای خروج از کشور وارد میدان هوایی شوند و نیروهای امنیتی تنش ایجاد می‌شود.

نیروهای امنیتی گاهی اوقات با فیرهای هوایی وضعیت را تحت کنترل خود در می‌آورند. 

در همین حال برخی از شهروندان افغان که جلوی میدان هوایی منتظر بودند به دلیل گرمای هوا و خستگی بیهوش شدند.

کمک‌های اولیه به برخی از زنانی که بیهوش شده‌اند توسط سربازانی که امنیت را ایجاد می‌کنند داده می‌شود. اخبار مربوطه