افغانستان نباید به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی تبدیل شود

معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل اعلام کرد که افغانستان نباید دوباره به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی تبدیل شود

1693198
افغانستان نباید به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی تبدیل شود

معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل اعلام کرد که افغانستان نباید دوباره به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی تبدیل شود.

گنگ شوانگ، معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل طی سخنانی در جلسه شورای امنیت با موضوع افغانستان تاکید کرد که این کشور نباید دوباره به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری شین‌هوآ، شوانگ گفت: افغانستان نباید دوباره پناهگاه تروریست‌ها شود. این موضوع باید اساس هر راه‌حل سیاسی در آینده افغانستان را تشکیل دهد.

او ضمن ابراز امیدواری از پایبندی طالبان به وعده‌ خود برای قطع روابطش با گروه‌های تروریستی تصریح کرد: تمام کشورها مطابق حقوق بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت به تعهدات خود عمل کرده و با هدف جلوگیری از بهره‌برداری گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده از هرج و مرج در افغانستان اقدامات مستمری انجام دهند.اخبار مربوطه