تورکیه تصمیم غیرمسئولانه آمریکا در مورد پناهجویان افغانی را نمی‌پذیرد

تورکیه اعلام کرد "برنامه پذیرش پناهجویان افغانی وخانواده‌های آنان که برای آمریکا کار می کرده اند" اعلام شده از سوی ایالات متحده را نمی‌پذیرند

1685541
تورکیه تصمیم غیرمسئولانه آمریکا در مورد پناهجویان افغانی را نمی‌پذیرد

تورکیه اعلام کرد "برنامه پذیرش پناهجویان افغانی وخانواده‌های آنان که برای آمریکا کار می کرده اند" اعلام شده از سوی ایالات متحده را نمی‌پذیرند.

تانژوبیلگیچ سخنگوی وزارت امورخارجه تورکیه دررابطه با"برنامه پذیرش  پناهجویان  افغانی وخانواده‌های آنان که برای آمریکا کارکرده اند" اعلام کرد، ما به صفت تورکیه تصمیم غیرمسئولانه آمریکا که بدون مشوره با کشورمان اتخاذ کرده را نمی‌پذیریم. اگر آمریکا مایل به پذیرش این افراد به کشورخود است، می‌تواند مستقیما آنان را توسط طیارات خویش به این کشورشان  انتقال بدهند.

بیلگیچ ضمن انتشاربیانیه‌ای درپاسخ به یک سوال چنین نوشت: «آنچه که وزارت امور خارجه آمریکاروزقبل اعلام داشت، طرح تازه دولت آمریکا بالقوه ده‌ها هزارتن از افغان‌هایی را که به نحوی برای سازمان‌ها و شرکت‌های آمریکایی کار کرده‌اند، واجد شرایط اخذ ویزه خواهد کرد و بر این اساس متقاضیان باید ابتدا امکان خروج از افغانستان و اقامت درکشور ثالث را داشته باشند. دربین کشورهای ثالث به تورکیه نیزاشاره شده است. اولا، این برنامه باعث بروزبحران مهاجرتی بزرگی درمنطقه ما شده ورنج ودردافغانی‌ها رادرمسیر مهاجرت افزایش خواهد داد. سپس اینکه تلاش برای یافتن راه حلی از طریق کشورمان، بدون کسب رضایت ما، به جای اندیشیدن راه حلی در بین کشورهای منطقه غیرقابل قبول است. 

سخنگوی وزارت امور خارجه تورکیه با بیان اینکه تورکیه 7 سال است که از بیشترین میزان پناهجو میزبانی می‌کند، گفت:" تورکیه از ظرفیت برعهده‌گیری بحران مهاجرتی جدیدی بنام کشور ثالث برخوردار نیست. "

اوهمچنین تاکید کرد، ما به صفت تورکیه تصمیم غیرمسئولانه آمریکا را که بدون مشورت با کشورمان اتخاذ کرده  نمی‌پذیریم. اگر آمریکا مایل به پذیرش این افراد به کشور خود است، می‌تواند مستقیما آنان را توسط طیارات خود به کشورخویش انتقال بدهد. کشورما به هیچ وجه مسئولیت‌های کشورهای ثالث را بر عهده نگرفته و به هیچ کشور ثالثی اجازه سوء‌استفاده از قوانین‌مان را نخواهد داد. کسی انتظار نداشته باشد که ملت تورکیه بار بحران مهاجرت ناشی از تصمیمات کشورهای ثالث در این منطقه را متحمل خواهد شد. اخبار مربوطه