رئیس جمهور تونس با همتای الجزایری خود صحبت تلفنی انجام داد

این مطلب را ریاست جمهوری الجزایر اظهار داشت

1683496
رئیس جمهور تونس با همتای الجزایری خود صحبت تلفنی انجام داد

بر اساس گزارش ها قیس سعید رئیس جمهور تونس به عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر گفته است که کشورش در مسیر درستی قرار دارد و به زودی تصامیم مهمی گرفته خواهد شد.

در اطلاعیه ریاست جمهوری الجزایر آمده است که تبون با سعید صحبت تلفنی داشته است.

در این صحبت که طی آن تحولات تونس مورد بحث قرار گرفت، اشاره شد که سعید به تبون گفت که "کشورش در مسیر صحیح تحکیم دموکراسی قرار دارد و به زودی تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شد".

این اطلاعیه اطلاعات مفصلی در مورد زمان اعلام تصمیمات مذکور و محتوای آنها در بر نداشت.

ریاست جمهوری تونس نیز توضیحی در این مورد ارائه نکرده است.اخبار مربوطه