واکنش تورکیه به سخنان صدراعظم اتریش

تانژو بیلگیچ گفت: تورکیه نتایج یک بحران کوچ توده‌ای ناشی از منطقه را تحمل نکرده و موج کوچ جدیدی را برعهده نخواهد گرفت

1680708
واکنش تورکیه به سخنان صدراعظم اتریش

تانژو بیلگیچ گفت: تورکیه نتایج یک بحران کوچ توده‌ای ناشی از منطقه را تحمل نکرده و موج کوچ جدیدی را برعهده نخواهد گرفت

تورکیه به سخنان سباستیان کورتز صدراعظم اتریش مبنی براینکه، تورکیه جای مناسبی برای مهاجرین افغان می‌باشد، واکنش نشان داد.

تانژو بیلگیچ سخنگوی وزارت خارجه تورکیه با انتشار اطلاعیه‌ای در رابطه با اینموضوع گفت، بجای تاکید به تلاش مشترک و همکاری در زمینه حل مسئله کوچ غیرقانونی که تمامی جهان را تحت‌تاثیر قرار داده و مسئله مشترک همه می‌باشد، گفتن اینکه " مهاجرین اینجا نیایند، بجای دیگری بروند " موضعی خودپسندانه بوده و برای هیچ‌کس نفعی ندارد. تورکیه نتایج یک بحران کوچ توده‌ای ناشی از منطقه را تحمل نمیکند و موج کوچ جدیدی را برعهده نخواهد گرفت. ما موضع مذکور خود را در هر فرصت به مخاطبین‌مان بیان داشته و تاکید می‌کنیم، تورکیه محافظ مرزی و یا اردوگاه پناهجویان اتحادیه اروپا نخواهد بود.

بیلگیچ در ادامه افزود، از سخنان سباستین کورتز صدراعظم اتریش که در مصاحبه با روزنامه‌ای گفت: "  تورکیه جای مناسبی برای مهاجرین افغان می‌باشد " با تعجب شنیدیم. قسمس که صدراعظم کورتزبیان میدارد، تورکیه، کشور همسایه افغانستان نیست.  اخبار مربوطه